top of page

Sense Poland 2019

O NAS

Agencja BKEV powstała w 2005 roku. Od 15 lat dostarczamy oparte na naszej eksperckiej wiedzy i doświadczeniu zindywidualizowane, dopasowane do potrzeb i uwarunkowań rynkowych, rozwiązania w zakresie marketingu i komunikacji biznesowej klientom z różnorodnych branż - zarówno firmom polskim, jak i markom operującym na arenie międzynarodowej. Nasz model biznesowy oparty jest na wysokiej adaptacyjności i elastyczności, pozwalającej nam reagować przy różnego rodzaju wyzwaniach i sytuacjach wymagających eksperckiego doradztwa. Nasz zespół tworzy dwójka ekspertów-partnerów agencji oraz grono zaufanych współpracowników oraz podwykonawców, sprawdzonych

w najtrudniejszych realizacjach.

O NAS
ZESPÓŁ
Beatka.JPG

fot. Jacek Poremba

Beata Pawelczyk-Błasiak

dyrektor kreatywny, partner

Menedżer, ekspert w zakresie budowy marek, restrukturyzacji marketingowej firm, komunikacji biznesowej. Absolwentka kierunku Handel Zagraniczny Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizacja – transfer technologii. Absolwentka studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej (Kolegium Zarządzania i Finansów) oraz Instytutu Europejskiego (specjalizacja - Polityki Sektorowe Unii Europejskiej). Wieloletni dyrektor biur przedstawicielstw firm amerykańskich i irlandzkich w Polsce oraz firm o charakterze joint-venture (kapitał amerykański, irlandzki i izraelski) reprezentujących w Polsce interesy WARNACO GROUP, MARMONT GROUP, (PRIZKER GROUP), DIVA Inc., Castle of Ireland. Nadzorowała realizację szeregu projektów podnoszących jakość i zakres usług, dostosowując

w tym obszarze polski rynek dóbr konsumpcyjnych do konkurencji i standardów międzynarodowych. Doradzała zarządom spółek giełdowych (Wólczanka S.A., Vistula S.A., Redan S.A.) zakresie rebrandingu marek oraz komunikacji marketingowej. Była pionierem

w zakresie implementacji zasad Corporate Social Responsibility (CSR), a w ostatnich dwóch latach Corporate Cultural Responsibility (CCR), a także inicjatorem promocji Polski i jej potencjału gospodarczego poprzez projekty kulturalne o charakterze międzynarodowym. Działa skutecznie na niwie społecznej organizując od 12 lat akcję na rzecz zwierząt WIELCY MAŁYM (wspólnie z Fundacją VIVA). Ambasadorka Fundacji Joanny Radziwiłł. 

NASI KLIENCI

Chcesz do nich dołączyć?

NASI KLIENCI

CO ROBIMY

Strategie marketingowe

i komunikacji

W ciągu 15 lat działalności wypracowaliśmy autorską formułą procesu tworzenia rozwiązań strategicznych, angażującą klienta wieloaspektowo, zapewniającą pełną transparentność działań oraz wysoką skuteczność proponowanych rozwiązań na etapie ich implementacji. Naszą formułę stosujemy również do istniejących rozwiązań na rynku, gdzie wymagane są korekty na poziomie strategicznym.

Audyty marketingowe

i komunikacyjne

Audyty marketingowe to bardzo ważne i często niedoceniane narzędzie biznesowe, zwłaszcza na polskim rynku, na którym wiele firm, z uwagi na racjonalizację wydatków marketingowych, nie decyduje się na przeprowadzenie badań marketingowych w wymaganej skali i zakresie, aby dysponować przesłankami decyzyjnymi

w dalszych działaniach.

Dobrze przeprowadzony audyt marketingowy może ujawnić obszary w organizacji wymagające analizy, przyjrzenia się

i modyfikacji dotychczasowych aktywności.

Kompleksowa budowa marek

Specjalizujemy się w kompleksowej budowie marek. Najczęściej spotykamy się z sytuacją,

w której dana marka działa na rynku, ale sygnalizuje problem, który wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi

w zakresie modyfikacji określenia grupy docelowej, strategii cenowej, dostępności, tożsamości samej marki, a nawet kultury organizacyjnej, w której powstaje

i funkcjonuje.

CO ROBIMY

Koncepcje kreatywne

Najważniejszy jest pomysł, idea. Kreatywność jest w dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym, podstawą wszystkich działań. W swoim portfolio mamy koncepcje kreatywne sesji zdjęciowych, pokazów mody, eventów marketingowych, kampanii reklamowych, a także naszych autorskich inicjatyw. Podejmujemy próby, aby każda wymyślona przez nasz rzecz zawierała komponent CSR lub CCR, aby zasilać

w działaniach marketingowych społeczności lokalne i jednostki, które próbują zmieniać świat na lepsze.

Doradztwo marketingowe

i handlowe

Zarządzanie projektowe jest jedną

z kluczowych zasad, którą kierujemy się

w pracy z naszymi klientami. Projekty są transparentne w zakresie skuteczności działania i osiąganych celów, przy dobrym zdefiniowaniu KPI, czyli kryteriów efektywności. Pracujemy z naszymi klientami projektowo, przy zadanych obszarze działań, wykorzystując w pełni nasze kontakty, doświadczenie i wiedzę. Najczęściej ta projektowa współpraca przyjmuje formę doradztwa marketingowego i handlowego, uwzględniającego specyfikę uwarunkowań polskiego rynku, często wspomagającego pracę międzynarodowych, sieciowych agencji,

z którymi nasi międzynarodowi klienci mają podpisane umowy ramowe.

Corporate social responsibility

CSR stał się w ostatnich latach bardzo popularnym pojęciem, niestety w wielu przypadkach zdewaluowanym, z uwagi na wielość przypadków, w których różnego rodzaju podmioty rynkowe wykorzystywały społeczną odpowiedzialność biznesu do uzyskania wizerunkowej przewagi lub zwiększenia sprzedaży. CSR, zgodnie z naszą definicją, musi być transparentny i wiarygodny i przynosić wymierny efekt precyzyjnie zdefiniowanych beneficjentom danego programu lub akcji. Najlepszym tego przykładem jest akcja społeczna Wielcy Małym naszego autorstwa, która od 12 lat zmienia status bezdomnych zwierząt w Polsce oraz przynosi wymierne wsparcie schroniskom dla bezdomnych zwierząt objętych akcją.

Culture social responsibility

W naszej ocenie sytuacja artystów w Polsce jest trudna. Współpraca biznesu i kultury (artystów, instytucji kultury, organizatorów wydarzeń kulturalnych

i menadżerów kultury) może przybierać różnorodne formy – sponsoring, wsparcie

i wspólne tworzenie wydarzeń kulturalnych, mecenat artystyczny, działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, angażowanie pracowników czy wymiana wiedzy eksperckiej. Beata Pawelczyk-Błasiak jest inicjatorem promocji Polski i jej potencjału gospodarczego poprzez projekty kulturalne o charakterze międzynarodowym.

Platformy crossmarketingowe

i crosshandlowe

Jesteśmy jedną z nielicznych i pierwszych agencji na polskim rynku, która tworzyła

i realizowała projekty crossmarketingowe. Dla naszych ówczesnych odzieżowych klientów

o ograniczonych budżetach, współpraca

z markami światowych koncernów była szansą na poszerzenie grupy docelowej i efektywne repozycjonowanie. Crossmarketing to współpraca przynajmniej dwóch podmiotów, których oferty się uzupełniają i nie stanowią bezpośredniej konkurencji. W jej wyniku wytworzona nowa jakość jest w stanie lepiej zaspokoić potrzeby klientów obu podmiotów.

Ambasadorzy marek

Jesteśmy jedną z pierwszych agencji, która wprowadziła na polski rynek instytucję ambasadora marki (Magdalena Cielecka została dzięki naszym działaniom ambasadorką marki Jackpot). Ambasadoring to ważne narzędzie marketingowe, ale wraz z rozwojem mediów społecznościowych i rosnącą podażą influencerów, ten model biznesowy stracił na aktualności i efektywności. Dziś w miejsce osób znanych, stawiamy na autorytety

w danych dziedzinach, wiarygodne w lokalnych społecznościach. Budujemy narrację dla klientów i marek w oparciu o nie.

Projekty autorskie

Patrząc zza biurka na otaczający nas świat, tworząc koncepty i rozwiązania dla naszych klientów, zdecydowaliśmy, że chcemy tworzyć wartość dodaną również w oparciu o nasze autorskie projekty, które są bliskie naszemu pojmowaniu rzeczywistości, systemowi wartości i zainteresowaniom. Jesteśmy pomysłodawcami i (współ)organizatorami m.in. akcji społecznej dla bezdomnych zwierząt Wielcy Małym, prezentacji polskiej kultury Sense Poland, oddaniu hołdu Ludziom Kultury poprzez sadzenie Lasu Kultury, spotkania eksperckiego Audi Design Lab czy też projektu dedykowanego pielęgnowaniu tradycji polskiej przedwojennej motoryzacji Varsopolis. Nasze autorskie realizacje docenili nasi klienci, którzy wspierają nas również w tych inicjatywach.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dziękujemy za wypełnienie formularza.

bottom of page