top of page

W trosce o Twoje bezpieczeństwo


Polityka prywatności

Zasady

I. Postanowienia wstępne

§ 1

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne Administrator wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

II. Dane osobowe

§ 2

 1. Użytkownik serwisu bkev.pl w celu kontaktu z przedstawicielami agencji BKEV za pośrednictwem serwisu musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.

 2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do kontaktu zwrotnego ze strony agencji BKEV oraz świadczenia usług przez Administratora na rzecz Użytkownika.

 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego lub poda w korespondencji z Administratorem, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Od dnia 25.05.2018 r. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§ 3

 1. Administratorem danych osobowych jest BKEV Piotr Piasecki z siedzibą w Warszawie, ul. Pogonowskiego 30, 01-564 Warszawa.

 2. Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności firmie BKEV Beata Pawelczyk-Błasiak z siedzibą w Warszawie, ul. Pogonowskiego 30, 01-564 Warszawa, z zastrzeżeniem, że celem przetwarzania tych danych jest realizacja zleceń i projektów na rzecz klientów agencji BKEV lub Użytkowników kontaktujących się z agencją na podstawie formularza na stronie bkev.pl

§ 4

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.

 2. Użytkownik ma prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 3. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 4. W strukturze ADO zostanie wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym bkev@bkev.pl

§ 5

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług będących przedmiotem działalności agencji BKEV, opisanym w serwisie bkev.pl

 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.

 3. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Administrator ma prawo do wysyłania na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji marketingowych, w tym informacji o nowych towarach lub akcjach promocyjnych. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.

§ 6

Dane osobowe zebrane przez Administratora mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

§ 7

Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

III. Pliki cookies

§ 8

 1. Serwis bkev.pl wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika, które mogą być następnie odczytywane przez Administratora.

 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 2. analizy statystycznej;

 3. dostosowania zawartości newslettera do preferencji Użytkownika;

 4. marketingowym.

3.      Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a.      popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram.

4.      W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

a.   „sesyjne”  (session cookies): są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

b.   „stałe” (persistent cookies): przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.

 

§ 9

 1. Administrator informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika.

 2. Administrator wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§ 10

Administrator informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

§ 11

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujące z Administratorem podmioty trzecie.

IV. Inne

§ 12

 1. Administrator będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z serwisu.

 2. Administrator na podstawie adresu IP Użytkownika i powiązanej z nim lokalizacji będzie optymalizował działanie serwisu w celu jego dostosowania do potrzeb Użytkownika.

     § 13

 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: bkev@bkev.pl

 2. Polityka zostaje umieszczona  na stronie bkev.pl oraz w siedzibie Administratora

bottom of page